İKİ POLONYALI GRAFİK TASARIMCI-HENRYK TOMASZEWSKI VE FRANCİSZEK STAROWİEYSKİ-ÖRNEĞİNDE II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TİYATRO AFİŞLERİ/THEATRE POSTERS AFTER THE SECOND WORLD WAR FROM TWO POLISH GRAPHIC DESIGNERS -HENRYK TOMASZEWSKI VE FRANCISZEK STAROWIEYSKI-A

Nuray Gümüştekin
2.925 502

Öz


ÖZETBu araştırmanın amacı, grafik tasarım tarihinde, tasarımcılarının az rastlanır bir fırsata sahip olduğu Polonya’da afiş tasarımcılarının, tiyatro afiş tasarımlarını içerik ve renk boyutunda incelemektir. Polonya’nın bu anlamda ayrıcalıklı bir yere sahip olması bu araştırmanın yapılmasında oldukça etkili olmuştur. Araştırmanın içeriğinde tiyatro sanatına eklenen afiş bir grafik tasarım ürünü olarak kendi değerleri içinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, Polonya tiyatro afişlerinde, tasarımcı olarak ayrıcalıklı bir yere sahip olan Henryk Tomaszewski ve Franciszek Starowieyski afişleri incelenmiştir.
THEATRE POSTERS AFTER THE SECOND WORLD WAR FROM TWO POLISH GRAPHIC DESIGNERS -HENRYK TOMASZEWSKI VE FRANCISZEK STAROWIEYSKI-AS PACEMAKERS
SUMMARYThe aim of this research is to examine the theatre posters of the poster designers, who have a rare chance or opportunity in Poland, in terms of content and color in the history of poster design. Having a privileged place of Poland in this manner is reasonably effective for this research. In the research content, the poster which is added to the theatre art as a product of the graphic design has been tried to be explained in its own values. In this respect, posters of Henryk Tomaszewski and Franciszek Starowieyski who have a priority in Polish Theatre Poster Design have been researched.Anahtar Kelimeler: Tasarım, Afiş, TiyatroKey Words: Design, Poster, Theatre

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.