RESİM DEĞERLENDİRME VE SATIN ALMA ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNE / CRITERIA FOR EVALUATION AND PURCHASE OF A PAINTING

Nedret Yaşar
1.349 756

Öz


ÖZETBir resmi değerlendirme, satın alma ya da koleksiyona dâhil etme uğraşı insanlık tarihinin çok eski dönemlerine uzanmaktadır. Zaman içerisinde bu uğraş, anlayış ve işlevlerin değişmesiyle farklı evrelerden geçmiştir. Günümüzde değerli resimlere sahip olmak estetik bir gayeden kaynaklanmanın ötesinde bunun sosyal saygınlık ve karlı bir yatırım aracı haline geldiği gözlenmektedir. Ancak hangi resme ve ne kadar yatırım yapılmalıdır? Bu yatırımda yanılma ve geleceği öngörememe olasılığı nedir? Resmin değerini belirleyen ölçütler nelerdir?Bu çalışmada resim satın almada göz önünde bulundurulması gereken ölçütlerin belirlenmesi ve bunlardan hareketle bir resmin değerlendirilmesinde uygulanmak üzere genel bir işlevsel sistemin oluşturulması amaçlanmıştır.
CRITERIA FOR EVALUATION AND PURCHASE OF A PAINTING
SummaryThe struggle for evaluating a painting, purchasing or including it to a collection dates back to the ancient periods of human history. Throughout the time, this struggle has passed through different stages with the change of perception and functions. Nowadays, it can be easily observed that possessing valuable paintings doesn't stem from aesthetic purposes, but it has become a social prestige and a profitable investment tool. But in which painting and how much should be invested? What's the possibility of making a mistake and not foreseeing the future? What are the criteria that determine the value of the painting?In our study we're considering about the criteria when purchasing a painting and establishing a functional system to be implemented in the process of evaluating a painting.Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, Resim Değerlendirme Ölçütleri, Resim Satın AlmaKey Words: Painting, Criteria for Evaluation of a Painting Purchase of a Painting.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.