ÇÖZGÜLÜ ÖRMECİLİKTE İPLİK DEĞİŞKENLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER / OPINIONS AND ASSESSMENTS ABOUT YARN FACTOR IN WARP KNITTING

Başak Badur Özkendirci
1.439 601

Öz


ÖZETÇözgülü örmecilik ülkemizde önemli sanayi yatırımlarının yapıldığı ancak tekstil tasarımı açısından ihmal edilmiş bir kumaş üretim yöntemidir. Gelişime açık teknolojisi sayesinde iç giyimden uçak yapımına birçok farklı sektörün ihtiyacını karşılayan tekstiller üretilebilmektedir. Çözgülü örmecilikte; örgü yapıları, renkli iplik kullanımı, desenlendirme sistemleri, makine yapılarının sunduğu olanaklar gibi birçok değişken bulunmaktadır. Bu değişkenler doğrultusunda çözgülü örmecilik tasarımcılara sınırsız tasarım olanağı sunmaktadır.Bu makale kapsamında; çözgülü örmecilikte ipliklerde uygulanacak görsel ve yapısal değişikliklerle tasarımda ne gibi farklılıklar elde edilebileceği konusunda görsel sanatlar açısından görüş ve değerlendirmelere yer verilmiştir.OPINIONS AND ASSESSMENTS ABOUT YARN FACTOR IN WARP KNITTINGABSTRACTWarp knitting is a fabric manufacturing method on which important industrial investments have been made, but which has been ignored in terms of textile design. Owing to the technology that is open for improvement, textiles which can meet the requirements of various sectors from underwear to aircraft building can be produced. Warp knitting has many factors as knitting constructions, usage of colored yarns, patterning systems and possibilities of machine capacity. Warp knitting presents endless design possibilities to textile designers by these factors.Within the scope of this article included; opinions and assessments about what kind of differences can be obtained by visual and structural changes in yarns in terms of visual arts.Anahtar kelimeler: Çözgülü örme, Kumaş tasarımı, Tekstil tasarımı, İpliklerin görsel etkileri, İpliklerin fiziksel etkileriKeywords: Warp Knitting, Fabric Design, Textile Design, Visual effects of yarns, Physical effects of yarns

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.