REKLAMLARDA YÜKSELEN DEĞER: MARKA MASKOTLARI / RISING VALUE IN ADVERTISEMENT: BRAND MASCOTS

Tevfik İnanç İlisulu
1.897 593

Öz


ÖZETRekabetin her geçen gün arttığı ticaret alanında, çeşitli sektörlerden birçok firma, marka yaratarak satışlarını arttırmayı hedeflemektedir. Ancak marka yaratmak için özellikle akılda kalıcı olmak ve tüketiciyi duygusal boyutta etkileyebilmek gerekmektedir. Markayı tanıtan, hedef kitleyle doğrudan iletişim kurabilen, doğru konumlandırılmış bir marka maskotu markaya değer katacaktır. Bu makalede marka maskot kavramının oluşumu, tasarım açısından yaklaşımları ve markaya olan etkileri incelenecektir.
ABSTRACTCompetition in the field of trade increased with each passing day, many companies in every industry, wants to increase sales by creating a brand. Especially, to create a brand to be memorable and emotional dimensions of influencing the consumer is required. If a brand mascot can communicate directly to the target audience, the brand will add value. In this article, the concept of brand formation and the effects of brand and in terms of design approaches will be analyzed.Anahtar kelimeler: Maskot, marka, tasarımKey Words: Mascot, brand, design

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.