ERZURUM GÜMRÜK HAMAMI’NIN ÖNCESİ VE SONRASI / HISTORY OF ERZURUM GÜMRÜK HAMMAM

Sahure Çınar
1.335 1.052

Öz


ÖZETOsmanlı döneminde Erzurum’da yapılmış hamamlardan biri olan Gümrük Hamamı; XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiş ve 1113 H.- 1717 M. yılında Hacı Derviş İbrahim tarafından inşa edilen Gümrük Camii’ne vakfedilmiştir. Klâsik Osmanlı hamam plânında, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşan tek fonksiyonlu bir yapıdır. Hamam, Erzurum VGM1 tarafından 07. 05. 1976 tarihinde korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve 2005–2006 yılında VGM tarafından onarılmıştır. Orijinal malzeme kullanılmadan restore ettirilen hamamın soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan kısmı aslına uygun olarak yenilenmiştir.
AbstractOne of the Ottoman hammams in Erzurum, Gümrük Hammam was built in the early 18 th century and dedicated to Gümrük Mosque, which had been built by Hacı Derviş İbrahim, in 1717 (in 1113 to the Hegira Calendar). Of monofunctional structure, it has a classical Ottoman hamam plân and is made up of such parts or undressing room, warm room, hot room and the furnace. The hamam was enrolled as a cultural existence to be protected on 07 May 1976 by Erzurum General Directorate for Waqfs and restored by the mentioned institution in 2005-2006. Undressing room, warm room, hot room and the furnace of the hamam were restored in accordance with the original state and the hammam’s restoration was carried out without the use of original material.Anahtar Kelimeler: Erzurum, Gümrük Hamamı, RestorasyonKeywords: Erzurum, Gümrük Hammam, Restoration

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.