ÇAĞDAŞ TAKI YORUMU VE ÖZGÜN YÜZÜKLER / CONTEMPORARY JEWELRY DESSIGN AND UNIQUE RINGS

Pelin Demirtaş Dikmen
1.701 1.167

Öz


ÖZETXXI. yüzyılda ürün tasarımı olarak takıya bakış açısının farklılaşması sonucunda, takılar, süs eşyası olarak kullanım objesi olmanın ötesine geçerek, çağdaş sanatlar kapsamında değerlendirilebilecek çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.Takının serüveni, sanat izleyicileri ve kullanıcıları şaşırtacak şekilde ivme kazanarak yoluna devam etmektedir. Takılar artık, zanaatkârların ürettiği süslenme objeleri olma misyonunun yanında, XXI. yüzyılın dünya üzerindeki etkilerini anlatan, yaşatan ve sanatsal değerler taşıyan objeler niteliğindedir.XXI. yüzyıl takı sanatında öne çıkan formlarının başında yüzükler gelmektedir. Farklı sanat disiplinlerinin teknik ve malzemeleriyle yaratılan yüzükler, ifade yeteneğine sahip olan, takılabilir heykeller olarak değer kazanmıştır.70 yıl öncesinde başlayan takıdaki yapısal değişim yolculuğu, birçok etkinin tepkisel dışa vurumu olarak açıklanabilir. Takı sanatçılarını etkileyen ekonomik, siyasal, çevresel, sanatsal, geleneksel, mistik, sembolik değerlerin açılımının, bu yolculuktaki bakış açısının kavranmasında önemli bir rolü vardır.
ABSTRACTAs a result of the changes in perspective on jewelry artifacts at the 21st century, the concept of jewelry surpassed its functional identity as an appearance endorsement and transformed into a medium of unique works that can be valued as works of contemporary art.This story, of jewelry artifacts, with its users and onlookers is proceeding with awing rate. As of now jewelry is not only perceived as mere works of craftsmanship but also as artistic works that reflect and define the implications of the century on the globe.The most frequently practiced form of contemporary jewelry art is “the ring”. Rings created utilizing various materials and techniques of a range of arts turned into pieces of self-expressive wearable sculptures. This evolutionary journey of the structural transformation of jewelry dates back approximately 70 years, and could be defined as an expressive reaction to a multitude of effects. The developments in economic, political, environmental, traditional, mystique, artistic and symbolic instances have major importance in the comprehension of the points of view in accordance with this evolutionary journey.Anahtar Kelimeler: Takının Serüveni, Yaratıcı Yüzükler, Dışavurum, Takı SanatıKey words: Adventure of Jewelry, Creative Rings, Expression, Jewelry Art

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.