ORTA ASYA ŞİĞ (KAMIŞ) DOKUMA SANATI / CENTRAL ASIA ŞİĞ (REED) WEAVING ART

Ömer Zaimoğlu
1.684 289

Öz


ÖZETKamış dokuma Orta Asya’da çok eski zamanlardan beri var olan bir el sanatı türüdür. Orta Asya’da yaşamış halklar tarafından kullanılmaktadır. Göçebe toplumlarda çadırın iç ve dışında çeşitli amaçlarda kullanılmıştır. İlk zamanlarda ihtiyaç dâhilinde dokunurken daha sonraları süsleme amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. Motifler ve desenler kullanılarak çeşitlendirilmiştir. Süsleme amacıyla kullanılmaya başlanması kamış dokumanın günümüze kadar ulaşmasında en önemli etken olmuştur.Şiğ dokuma sanatının kendine has bir dokuma tekniği vardır. Güz aylarında belli şartlara bağlı olarak toplanıp kurutulan kamışa çeşitli renklerde boyanmış yün ipi veya yün lifi sararak kompozisyon oluşturulmaktadır. Özellikle Kazak ve Kırgız halklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kazakistan’da milli el sanatlarından biri olarak görülen bu dokuma türünü geliştirme amacıyla kurslar ve sergiler düzenlenmektedir.
ABSTRACTReed weaving is a kind of handicraft in Central Asia since ancient times. Used by the people who lived in Central Asia. In Nomadic communities, it was used inside and outside of the tent for various purposes. At first it began to be woven according to the need but later it was also used for decoration. It became richer by the use of motifs and patterns. The most important factor that reed weaving has been reached the present day is its use for decorative purposes.Şiğ (reed) weaving art reflects a unique weaving technique. Its composition is structured by wrapping yarn or wool which is collected and dried depending on certain conditions in the fall and dyed in various colors on reed. It is widely used by the Kazakh and the Kyrgyz. There are courses and exhibitions organized in Kazakhstan in order to develop this weaving technique, which is seen as one of the national handicrafts.Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Şiğ (Kamış), Şarşı, Dokuma, ÇadırKey words: Central Asia, Şiğ (Reed), Şarşı, Weaving, Tent

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.