PAM GEMS’İN QUEEN CHRISTINA OYUNUNDA KİMLİK SORUNU / PROBLEM OF IDENTITY IN PAM GEMS’ QUEEN CHRISTINA

Erdinç Parlak, A. Gökhan Biçer
1.233 628

Öz


ÖZETOyunları 1970’li yıllarda sahnelenmeye başlayan Pam Gems, özellikle sanayileşmiş batı dünyasının toplumsal ve siyasal sorunlarını ele alır. Bunu yaparken feminist bir yaklaşım sergiler. Kadınların toplum içindeki kimlik arayışı ve kimlik sorunları Gems’in ele aldığı konulardandır. Bu sorunlara evrensel yaklaşır ve bilinçli kadınların daha sağlıklı bir toplum için önemli olduğunun altını çizer.
ABSTRACTPam Gems, whose plays have been staged since 1970s, handles social and political problems of the industrialized western world. As doing this, she uses feminist elements. Search for identity and identity problems of the women are among the themes of Gems. To her, these are universal problems and she underlines that conscious women are of vital importance for a strong social structure.Anahtar Kelimeler: Pam Gems, Feminizm, Kimlik, Kimlik Sorunu, KadınKey Words: Pam Gems, Feminism, Identity, Identity Problem, Women

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.