ÇAĞDAŞ BİR İFADE FORMU OLARAK DESEN / DRAWING AS AN CONTEMPORARY EXSPRESSION

Dilek Türkmenoğlu
1.708 515

Öz


ÖZETNeolitik dönem mağara duvarları üzerindeki işaretlerden çağdaş sanata desen, temel bir sanatsal ifade olarak değerlendirilmiştir. Desenin bu temel niteliği boş kağıt yüzeyindeki yalınlığı ve spontanlığında ortaya çıkmaktadır. Desen sanat tarihi boyunca resim için bir hazırlıktan bağımsız bir üsluba doğru değişmiştir. Aynı zamanda diğer malzemeler, resim ve mekanik ya da elektronik araçlarla üretilen imgelerle karışmıştır.Biz bir alanda var oluşumuzu desen yoluyla işaretleriz. Bu anlamda yaratıcı süreci yakalamanın en direk ve arabulucusuz yolu olmasından dolayı desen, kavramsal sanat uygulamalarında da kullanılmaktadır.
ABSTRACTDrawing is considered a primary artistic expression from Neolithic marks on cave walls to contemporary art. The primal qualities of drawing are also revealed its simplicity and spontaneity on the blank sheet of paper. Drawing changed from a sketch for a painting to an independent mode in art history. It also becomes mixed with other mediums, with painting and painterly devices, with images from mechanical and electronic means.We use drawing to mark our existence within a scene. Because of drawing was the most direct and unmediated method of catching the creative process it also used with conceptual art practices.Anahtar Kelimeler: Desen, İfade, Çizgi.Keywords: Drawing, Expression, Line.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.