ERZURUM’DA OYUN FOLKLORU / ERZURUM FOLKLORE OF THE GAME

Ahmet Selim Doğan
1.398 466

Öz


Özet
Erzurum oyun kültürü bakımından oldukça geniş birikime sahiptir. Oyun kavramı içerisinde çocuk oyunları, spor oyunları, seyirlik oyunlar, halk oyunları yer almaktadır. Bu oyunlar, oynayanların cinsiyetine göre, oynanış zamanına göre farklılıklar göstermektedir. Bunların dışında kalan ve oyunlar arasında oldukça geniş ve önemli bir yere sahip olan halk oyunları türü Bar olarak bilinmektedir. Erzurum’un ilçelerinde yaptığımız alan araştırması ve derleme çalışmasında Halay türü oyunların varlığı tespit edilerek, figür analizleri yapılarak, oyun müzikleri notaya alınmıştır. Bu durum Erzurum’un halk oyunları bakımından çeşitlilik ve zenginliğini ortaya koymuştur.
Abstract
Erzurum has an extensive experience of knowledge in terms of folk dance. Kid’s games, sportive games, show games and folk dances take place in the term of dance. These games show difference according to the time, place and sex of the players. A kind of folk dance that is out these games and plays but stands for an important role among the dances is known as ‘Bar’. The music of the play was notated analyzing the figures and detecting the existence of the plays like ‘Halay’ in the collected fieldworks applied in the districts of Erzurum. This situation proved Erzurum’s diversity and richness in terms of folk dance.Anahtar Sözcükler: Erzurum, Oyun, Kültür, Halk Oyunları, Bar, HalayKeywords: Erzurum, Game, Culture, Folk Dance, Bar, Halay

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.