ÇANKIRI'DAN BİRKAÇ FİGÜRLÜ PLASTİK BEZEME / SOME FIGURED PLASTIC DECORATIONS FROM ÇANKIRI

Ahmet Ali Bayhan, Fikri Salman, Adem Çelik
1.314 1.711

Öz


ÖZET

Çankırı, adını Antikçağ'da kurulan ve şehrin çekirdeğini teşkil eden 'Gangra' Kalesi'nden almaktadır. Hitit, Paflagonlar, Pontus Krallığı, Roma ve Bizans hâkimiyetinin ardından 1071'deki Malazgirt Savaşı sonrasında Türk egemenliğine giren Çankırı'da, Selçuklu, Çandaroğulları ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi değere sahip çok sayıda eser mevcuttur. Bu makalede Çankırı Şifahanesi, Çankırı Müzesi ve Bayramören'deki Balıklı Pınar (Osman Ağa Çeşmesi)'daki figürlü süslemelerin Anadolu Türk sanatındaki yeri ve önemleri değerlendirilmeye çalışılacaktır.

ABSTRACT

Çankırı takes its name from 'Gangra' castle which constitutes the core of the city founded in the antique age. In Çankırı which has been reigned by Hittites, Paflagon, Pontus Kingdom, Roman Empire and Byzantium and which was taken by Turks in 1071 after Malazgirt Battle there exist many valuable historical works from the times of Seljuk, Çandaroğulları and Ottoman Empire. This study aims at handling the figurative decorations in Çankırı Şifahane (hospital), Çankırı Museum, Balıklı Pınar in Bayramören (Osmanağa Fountain) and their palace and importance in Anatolian Turkish Art.Anahtar Kelimeler: Çankırı, figürlü plastik, taş süsleme, mimari süslemeKey Words: Çankırı, figured plastic, stone decoration, architectural decoration


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.