TÜRKİYE’DE FUTBOL İKTİDARI VE FANATİZMİN KARİKATÜRLERDE YANSIMASI / SOCCER POWER AND FANATICISM REFLECTION OF TURKEY CARTOONS

Selçuk Hünerli
1.659 1.285

Öz


ÖZET
Bugün milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen ve halen dünyada en fazla sporcusu ve seyircisi bulunan futbol,
Türkiye’de oynanmaya başladığı günden itibaren daima önemli bir yer işgal etmiş, toplumda meydana gelen sosyoekonomik
değişim ve dönüşümle birlikte kitle iletişim araçlarının da yardımıyla popüler kültürün, tüm manipülasyonlarına
karşın, toplumsal praksis olma özelliğini hep korumuştur. Günümüzde artık futbol, taraftarların taşkınlıkları ve saldırganlıkla
¬rı sonucu, şiddet, fanatiklik ve holiganizmle sosyal bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu makalenin genel amacı,
futbol iktidarının futbol seyircisini fanatik davranışlara, şiddet ve saldırganlığa iten, kültürel, ekonomik ve politik toplumsal
olguların sosyolojik ve psikolojik sebeplerle birlikte, futbol fanatizminin, ortaya çıkış nedenleri incelenerek, futbol terörünün
azaltılması yönünde çözüm önerileri üretilmektedir.

ABSTRACT
Soccer has been followed by millions of individuals and it is believed in today’s world, soccer has the biggest
number of players and viewers. Soccer has been taking an important part in Turkey since it was played for the first time.
Although popular cultures’ all manipulations, soccer has been always preserved its feature of being social praxis due to
social-economic changes and transformations in society by help of mass communication devices. Nowadays, soccer
becomes social problem as consequences of overreaction of supporters and their aggressive behaviors that result in violence,
fanaticism and hooliganism. Overall objective of this article is that trying to understand and investigate reasons of
soccer fanaticism by means of not only cultural, economical and political social issues but also sociological and psychological
motives that force soccer viewers to fanaticism behaviors, violence and aggressiveness. Moreover, in this article it is
also aimed to provide some solutions to soccer terrorism.
Anahtar Kelimeler : Futbol, Holigan, Futbol Fanatizmi, Şovenizm
Key Words : Football, Hooligans, Football Fanaticism, Chauvinism


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.