SAHNE TASARIMCISI GÜNTHER-SCNEIDER SIEMSSEN / GÜNTER SCHNEİDER-SİEMSSEN STAGE SET DESİGNER

Melahat Çevik
1.186 1.003

Öz


ÖZET
Günther Schneider-Siemssen 1926 Augusburg doğumlu Avusturyalı sahne tasarımcısıdır. Sahne tasarımındaki
bakış açısıyla kendinden söz ettirmiştir. Kozmik bakışı sahne tasarımına katmıştır. Büyük yönetmenlerin tasarımcı olarak
tercih ettiği isim olmuştur. Bu isimler arasında Herbert von Karajan, Otto schenk, August Everding, Peter Ustinov, Günther
Renne yer alır. Birlikte çalıştığı yönetmenler onu tasarımlarıyla üst noktada tutarlar. Çağdaşı olan tasarımcılar; onun
çizgisini yakalamaya çalışmış, günümüz tasarımcılarına örnek olmuştur.
Etkilendiği sahne tasarımcıları arasında Caspar Neher ve Teo Otto yer alır. Aynı zamanda Teo Otto’nun öğrencisidir.
Onun için belli bir tarz ya da akımın sanatçısı demek yanlış olur. Çünkü sahne tasarımlarında uyguladığı yöntem ve üslup;
zamana ve metine göre değişir. Bazen dekorunu natüralist tarzda bazen de bazen de gerçeküstü tarzda sergiler.
Tasarımlarını genelde operalar ve baleler üzerine yapmıştır. Tiyatro tasarımlarını da sıra dışı renklilikte sunmuştur. Sahnede
yazar oyuncu tasarımcı birlikteliğinin yanında diğer sanatların etkileşimini de kabul eder.
Günther Schneider Siemssen Avusturya, Polonya, Almanya, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Fransa, Batı Amerika, İtalya, Batı
Afrika, Israil gibi ülkelerin birçok mekânında sahne tasarımı yapmıştır. Sanatıyla klasikler arasına girmiş belgelenmiştir.

ABSTRACT
Born in Augsburg, Germany in 1926, Schneider -Siemssen is a set designer. With new perspective in set design he
made many people talk about him. He became a name that preferred by many grand art directors. Herbert von Karajan,
Otto Schenk, August Everding, Peter Üstinov, Günther Renne are among them. These directors who he Works with, always
keep his art at an upper level of quality. His contemporary designer’s effort to meet with his viewpoint while today’s designers
taking him as a reference.
Caspar Neher ve Teo Otto who was also his student are among the set designer who he was influenced by.
Schneider-Siemssen reflects the development in science and technology on his art. While technological formation can be a
weapon for fighting power, it becomes a delighted artistic material at his art and turns into beautiful brush strokes.
To say “He is an artist of a certain style or trend” would not be correct. Because the technique and style he performs are
variable in respect of the time period and the text.
In general he creates his design for Opera and Balley. His theatre Scenic was performed in colorful extraordinary images.
He considers the platform as a whole. Besides synergy of writer-player-designer he also acknowledges interaction of arts.
His designs were displayed many parts of the World’s such as Austria, Poland, and German: Sweden, Holland, England,
Frankreich: USA, Italian, West Africa, Israel. His art were considered as Classic by the authorities and certified.
Anahtar Kelimeler : çağdaş, tiyatro, sahne tasarımı
Key Words : modern, theatre, stage design

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.