RESİMDE ZAMAN VE EŞZAMANLILIK / TIME AND SYNCHRONICITY IN PAINTING

Lütfü Kaplanoğlu
1.622 453

Öz


ÖZET
Einstein’ın 1905’te izafiyet kuramını ortaya atmasından bu yana, fizikçiler dünya üzerinde dört boyut bulunduğunu
kabul ederler. Madde dünyasındaki üç boyut; yani en, boy ve derinlik dördüncü boyut olarak kabul edilen ‘zaman’
la birlikte doğadaki bütün varlıkların arasındaki ilgileri sürdürür.
Bu kuramın ortaya atılmasından önce X- Ray ışınları keşfedilir, J.C.F Zöllner, ‘Amerikalı kâhin Andrew Jackson Davis’in
dördüncü konusunda içselleştirdiği yaşamından örnekler vererek aktarır, Charles Leadbeater, dördüncü boyutun varlığını
okuyucularıyla paylaşır, Hinton’un kitabını okuyucularına önererek fikirlerini destekler’.
Pablo Picasso, Avignonlu Kızlar resmini yaparken Kübizm anlayışının sanal boyuttaki ilk dört boyutlu figürünü ortaya
koyar. Sanatçı dördüncü boyutu iki boyutlu bir düzlemde gösterirken matematikçi Princet’in çoklu boyuttaki geometri
anlayışından, Fransız Fizikçi Etienne Jules Marey ve Amerikalı Edward Muybridge tarafından çekilmiş alanlaşmış ardışık
çekimli, çoklu ışıklandırmalı fotoğraf çalışmalarından yararlanır.

ABSTRACT
Since Einstein proposed the theory of relativity in 1905, physicists have recognized the existence of fourt dimensions
on the world. Three dimensions in the world of matter, that is, width, length, and depth, together with ‘time’, which is
regarded to be the fourth dimension, maintain the relations among all beings in the nature.
Before this theory was proposed, X-Ray lights had been discovered, J.C.F Zöllner had conveyed examples from
American prophet Andrew Jackson Davis’ life which he integrated the fourth dimension with, Charles Leadbeater had communicated
the existence of the fourth dimension to his readers and supported his opinions suggesting them to read Hinton’s
book.
Pablo Picasso presented the first virtual four-dimension figure of Cubism when he painted his work Les
Demoiselles d'Avignon. When he displayed four dimensions on a two-dimension plane, he benefited from mathematician
Princet’s view of geometry of multiple dimensions and photographs with space and multi-flash successive shots taken by
French physicist Etienne Jules Marey and American Edward Muybridge.
Anahtar Kelimeler : İzafiyet, zaman, boyut, Eşzamanlılık, Sanat, Kübizm.
Key Words : relativity, time, dimension, synchronicity, Art, Cubism.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.