EVLİLİKTE TİNSEL SARSINTILAR VE ANNE FİGÜRÜ / PSYCHOLOGICAL TRAUMS IN MARRIAGE AND MOTHER FIGURE

Kağan Kaya
1.259 352

Öz


ÖZET
Alan Ayckbourn’un (1939- ) oyunlarının çoğunda toplumsal konular kadın ve erkeğin evlilikte yaşayabileceği
sıradan sorunlar üzerinde odaklanır. Yazar bu sıradan sorunların yol açtığı yoğun duygularla dilediği gibi oynar çünkü
eşler arasındaki bu sorunların sahnede nasıl bir etki yaratacağının bilincindedir. Karmaşıklıklar’ın (Confusions) ilk parçası
olan Anne Figürü (Mother Figure) de günümüz İngiliz tiyatro yazarları arasında önemli bir yere sahip olan Ayckbourn’un
bir kadınının sarsıntılı evliliğini ne kadar sıra dışı bir biçimde yansıtabildiğini bir kez daha kanıtlar.

ABSTRACT
In most of Alan Ayckbourn’s (1939- ) plays the focus is on ordinary problems which would be experienced
between the man and the woman during marriage. However the playwright plays with the deep feelings caused by these
ordinary problems as he wishes because he knows what kind of an effect these problems between the spouses create on
stage. Mother Figure which is the first part of the Confusions also proves once more how outstandingly Ayckbourn, who has
an important place among the contemporary British playwrights, mirrors the traumatic marriage of a woman.
Anahtar Kelimeler : Alan Ayckbourn, Oyun Yazarı, Evlilik, Kadın, Tinsel Sorunlar
Key Words : Alan Ayckbourn, Playwright, Marriage, Woman, Psychological Problems

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.