BİREYİN DEĞİŞİM ÇABASI: MARK RAVENHILL VE THE CUT (KESİK) / THE INDIVIDUAL’S STRUGGLE TO CHANGE: MARK RAVENHILL AND THE CUT

Erdinç Parlak
1.338 407

Öz


ÖZET
90’lı yılların ortalarından başlayıp günümüzde de devam eden Suratına Tiyatro akımı alışıldık oyunların tersine
cinselliği, kirli dili ve çıplaklığı sahneye bolca taşır. Mark Ravenhill’in oyunlarının çoğu bu özellikleri taşımasına karşın,
The Cut (Kesik) oyunu bu anlamda farklılık gösterir. Oyun daha çok bireysel ve aile içi sorunları ele alır. Her ne kadar
uğraşsa da kişinin istediklerini elde edememesi, oyunun eksenini oluşturur.

ABSTRACT
In-Yer-Face-Theatre, starting from mid 1990s until today, aims at conveying nudity, sexuality and filthy language
to the stage. Although these features are visible in most of Mark Ravenhill’s plays, The Cut, in a sense, differs from the other
plays in that it mainly deals with interpersonal and family relationships. No matter how hard the character struggles, he
cannot get what he has expected.
Anahtar Kelimeler : Mark Ravenhill, Suratına Tiyatro, cinsellik, aile sorunları, Kesik
Key Words :Mark Ravenhill, The Cut, In-Yer-Face- Theatre, Sexuality, Family problems


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.