TÜRKİYE’DE WEB TABANLI HABER SİTELERİNİNTASARIM-ERGONOMİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ / ERGONOMICS DESIGN LEVEL OF WEB BASED NEWS SITES IN TURKEY COMPERATIVE ANALYSIS

Uğur Yavuz, Uğur Bakan
1.409 425

Öz


ÖZET

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilişim teknolojilerindeki gelişme ve küreselleşme eğilimi ile birlikte yaşanan değişim, toplumsal ve siyasal yaşamda olduğu kadar gündelik yaşamda da gerçekleşmiş; bilgiye yönelik artan talebin karşılanabilmesi için yeni arayışlara başlanılmıştır.

Araştırma Türkiye’de ziyaretçi sayısına göre ilk yüz site içinde yer alan haber amaçlı başta gazeteler olmak üzere web sitelerinin içerik analizini kapsamaktadır. Araştırmada veri toplamak üzere istatistiksel veri kaynağı www.alexa.com sitesinin yanında bilgi içerik analizi için 17 ölçütten oluşan değerlendirme formu kullanılmıştır. Değerlendirme formundaki her bir kategori altında yer alan ölçütlerin değerlendirilmesi var (1) ve yok (0) olarak puanlandırılarak analiz edilmiştir.

Çalışmada, veriler analiz edilirken genel olarak betimleyici analiz (descriptive analyses) teknikleri kullanılmıştır; tablolarda verilerin frekanslarına ve yüzdesel olarak dağılımlarına bakılmış olup, nominal (kategorik) verilerin puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.

ERGONOMICS DESIGN LEVEL OF WEB BASED NEWS SITES IN TURKEY COMPERATIVE ANALYSIS

With the globalization trend and technological development, there have been impacts of these on the daily social and political life since the second half of the 20th century; as a result, there have occured new tendencies for supplying the growing demands on information.

This study covers the content analysis of web sites including mainly news web sites which are among the top 100 web sites ranked according to the number of visitors. A form consisting of 17 criteria and the statistical data source the website www.alexa.com were used as the tools in collecting data for the present study. Each category with its sub-items were rated as “present”(1) and “none”(0) scores. Descriptives of collected data were given and the rates and numbers were illustrated through tables.

Anahtar Kelimeler :  Key Words :  Web design, online journalism, ergonomics.Web tasarımı, internet gazeteciliği, ergonomi.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.