YEREL BİR TEKSTİL ÜRÜNÜ: KARNAVAS BEZİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ / A LOCAL TEXTILE PRODUCT: KARNAVAS FABRIC AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fikri Salman
1.349 280

Öz


ÖZET

Erzurum’un Olur İlçesi’ne bağlı Ormanağzı Köyü’nde dokunan bir tür pamuklu dokuma olan Karnavas bezi, aslında adı geçen köyün eski adını taşımaktadır. Karnavas bezi genelde kadınların dış örtü bezi olarak kullandığı bir dokuma olmakla birlikte, dekorasyon amaçlı örtüler ve mefruşat ürünü olarak da kullanılmaktadır. Bezayağı örgü ile dokunan Karnavas bezi, yöre halkının ifadesine göre yaklaşık olarak ikiyüzelli yıldan beri dokunmaktadır. Daha önceleri el tezgâhında dokunan Karnavas bezi, zamanla sanayi tipi tezgâhların çıkmasıyla üretimine bir süre ara vermek durumunda kalmıştır. Karnavas bezi dokumacılığı günümüze, kalan birkaç dokumacının gayretiyle gelebilmiştir. Son zamanlarda Kaymakamlık tarafından yürütülen bir proje ile yeni dokuma ustaları yetiştirilmiş ve yeni kurulan el tezgâhları ile dokumacılık tekrar canlandırılmıştır.

A LOCAL TEXTILE PRODUCT: KARNAVAS FABRIC AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

A sort of cotton woven fabric the Karnavas fabric, which is weaved in Ormanağzı village at Olur in Erzurum, in fect, has the same name as the village mentioned. As well as being a woven worn by the women as outer covering, it has also been used for decoration and for furnishing products. Woven in the weave of Bezayağı, as to the saying the Quarter publics of region, has been woven for almost two hundred and fifty years. The Karnevas weaving which was weaved by hand looms previously had to interrupt its production for a while as new industrial type looms were introduced. The weaving of Karnavas fabric has been able to reach to our time thanks to the efforts of some weavers. Recently, with a project conducted by district governatore new masters of woven were brought up and with the setting up new hand looms weaving have been refreshed.

Anahtar Kelimeler :  Key Words :  Erzurum, Karnavas fabric, cotton fabric, OrmanağzıErzurum, Karnavas bezi, pamuklu dokuma, Ormanağzı

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.