SAMUEL BECKETT’İN “OYUN SONU” ADLI OYUNUNA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM / ANALYSIS OF THE END OF GAME BY SAMUEL BECKETT THROUGH SEMIOTIC METHOD

Duygu Çeber
2.540 1.462

Öz


ÖZET

Samuel Beckett’in Oyun Sonu adlı oyun göstergebilimsel yaklaşımla incelendiğinde oyunun göstergesel yapısının hem içerik ve hem de biçim bakımından derinlikli, çok anlamlı bir yapısı olduğu görülmektedir. İnsanın anlamsızlığını, sefilliğini ve çaresizliğini çeşitli şekillerde oyun oynayarak, oyalanarak ve erteleyerek geçiştirmesi, oyunun göstergebilimsel olarak incelenmesiyle oyunun ne denli zengin, çarpıcı göstergeleri var ettiğini ortaya çıkarmaktadır.

ANALYSIS OF THE END OF GAME BY SAMUEL BECKETT THROUGH SEMIOTIC METHOD

The aim of this study is to analyze Endgame by Samuel Beckett through Semiotic Method. The semiotic structure of the play has depth and polysemy both in content and form. Man’s ignorance of his meaninglessness and despair demostrates how the play creates devastating and generous signs by playing games and putting the meaninglessness and futility of man back through Semiotic Method.

Anahtar Kelimeler :  Key Words :  semiotic, The End of Game, Samuel Beckettgöstergebilim, Oyun Sonu, Samuel Beckett

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.