NECMEDDİN OKYAY’IN “ESKİ EBRULARDAN ÖRNEKLER” ALBÜMÜ / “OLD MARBLING EXAMPLES” ALBUM OF NECMEDDİN OKYAY’S

Ahmet Sait Açıkgözoğlu
1.306 232

Öz


ÖZET

Necmeddin Okyay, kitap sanatlarındaki ustalığı, tecrübesi ve dikkatiyle eski sanat tabirleri ve tatbikatını ilgililere götürmüş ve birçok ustanın yetişmesine vesile olmuştur. Necmeddin Hoca’nın ebru sanatının kaybolmaması için gösterdiği gayret sanat çevrelerince malumdur. Onun ebru için gayretlerini geniş düşünürsek, gelenek oluşturma, yenilik ve eski zevki yakalama gibi açılardan bakabiliriz. Yaptığı yenilikler ve geleneği tesis çalışmaları bilinmekle beraber, onun eski ebrulardan, kaybolmuş Türk zevkini çıkarıp ihya etme gayretleri pek fark edilememiştir. Bu tür çalışmalarının en önemli göstergelerinden birisi yine fazlaca bilinmeyen Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan kendisinin meşk ettiği ebrularla tanzim edilmiş “ Eski Ebrulardan Örnekler” albümüdür.

“OLD MARBLING EXAMPLES” ALBUM OF NECMEDDİN OKYAY’S

Necmeddin Okyay, book arts expert, experience and care taken to the relevant old art exercise and has been effort in the growth of many masters. The region of art aware of Necmeddin Hodja‘s effort not to lose the art of marbling. When we think his works about to marbling, we see conserving tradition, innovation and pleasure to capture the old ways. People usually aware of his innovations and works with established tradition, but don’t know his efforts about discovering and showing smartings of old/traditional Turkish marbling art, One of the most important indicators of this type of work still much unknown in the Süleymaniye Library when he issued "Examples of Old Ebru" album.

Anahtar Kelimeler :  Key Words :  Book arts, Marbling, Necmeddin Okyay, TraditionalKitap Sanatları, Ebru, Necmeddin Okyay, Geleneksel

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.