BİLGİSAYARIN GRAFİK TASARIMDA YANLIŞ KULLANILMASININ YOL AÇTIĞI GÖRSEL VE ESTETİK SORUNLAR / THE USING OF COMPUTER IN GRAPHIC DESIGN INCORRECTLY AND HOLD THESE CAUSED VISUAL AND AESTHETICALY PROBLEMS

Abdulhamit Gümüşlü
896

Öz


ÖZET

Bilgisayar günümüzde grafik tasarımın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Bunun başlıca nedeni, bilgisayarın grafik tasarımı önemli ölçüde kolaylaştırmasıdır. Bilgisayar özellikle tasarımın zahmet gerektiren, zaman alan ve masraflı olan deneme, dizgi, baskı gibi alanlarında önemli kolaylıklar sağlamıştır. Maliyetlerin düşmesi ve zamanın daha çok yaratıcılığa ayrılabilmesi gibi olumlu gelişmeler bilgisayarın tasarım alanına sunduğu çok önemli katkılardır.

Bununla birlikte, tasarımda bilgisayarın yanlış kullanılmasının yarattığı olumsuz gelişmeler de ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, yeterince önemsenmeyen bu olumsuz etkilerin kaynağını, ihmal edilme nedenlerini ve yarattığı estetik tahribatı incelemektedir.

THE USING OF COMPUTER IN GRAPHIC DESIGN INCORRECTLY AND HOLD THESE CAUSED VISUAL AND AESTHETICALY PROBLEMS

Computers have become an inevitable part of graphic design, recently. The main reason is that computers have facilitated graphic design to a considerable degree. Especially, computers facilitated the fields of experiment, typesetting and printing which are demanding, time-consuming and expensive. Low costs and allocating more time to creative activities are the additional contributions that the computers make to the design area. However, incorrect using of computers has caused some negative results. This study examines the origins of these results that have been neglected so far, reasons behind the neglect and the aesthetical harm it has caused.

Anahtar Kelimeler :  Key Words :  Image, graphic design, visual communication, kitsch, postmodernism, simulasyon, simulakr.İmge, grafik tasarım, görsel iletişim, kitsch, postmodernizm, simülasyon, simulakr.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.