AĞRI YÖRESİ HALI YASTIKLARI / CARPET COVERED PILLOWS OF AGRI REGION

Yusuf Çetin
1.712 2.473

Öz


ÖZET
Doğu Anadolu’nun İran sınırında bulunan Ağrı, tarihi ipek yolu kavşağında bulunduğu için çeşitli kültürlerden
etkilenmiştir. Bu etkileşime ait izlerin görüldüğü bir el sanatı da halı yastıklardır.
Ağrı halı yastıklarının malzemesi yün olup dokuma tekniği olarak “Gördes Düğümü” tekniği kullanılmıştır. Renk
olarak kırmızı, kahverengi, devetüyü, krem, pembe, turuncu, sarı ve gri renklerinin kullanıldığı yastıklarda 10 cm² de ortalama
20-22x22-25 düğüm sayısı bulunmaktadır.
Halı yastıklar teknik ve kompozisyon özellikleri bakımından yakın çevreler olan Kars, Kafkas, Van ve Batı İran
bölgelerinden etkilenmiştir. Bu etkileşimler sonucunda biçim değiştiren motifler yöreye özgü motiflere dönüşerek karakteristik
özellikler kazanmıştır.


ABSTRACT
Situated at the border of Iran in the East Anatolia, Agri has been influenced from different cultures, since it places
in the junction of antique Silk Road. One of the crafts, in which signs owned to this influence are seen, is carpet pillow.
The material of Agrı’s carpet pillow consists of wool and “Gördes Node” is used as weaving technique. There are 20-22x22-
25 nodes at every 10 cm² in the pillows in which red, brown, light brown, cream, pink, orange, yellow and grey are used as
color.
Carpet pillows have been influenced from Kars, Caucasia, Van and Western Iran Regions nearby in terms of technique
and composition. At the end of these interactions, motives changing their forms have gained characteristic features by
changing into motives which are peculiar to the territory.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, halı yastık, geleneksel el sanatları.
Key Words: Agrı, carpet covered pillows, traditional crafts.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.