TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU ATATÜRK’ÜN MÜZİK TUTKUSU VE CAVANŞİR GULİYEV’İN “MUSTAFA KEMAL PAŞA” ADLI ESERİNDE ATATÜRK / MUSIC ENTHUSIASM OF ATATÜRK FOUNDER OF REPUBLIC OF TURKEY AND THE PICTURE OF ATATÜRK IN THE CAVANŞİR GULİYEV'S PERFORMANCE CALLED

Lale Hüseynova
1.357 1.636

Öz


ÖZET
Türk ulusunun kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk'e ithaf
olunan birçok şiir ve müzik vardır. Bu çalışmada, sözleri Azerbaycan şairi Ilgar Fehmi’ye müziği yine bir Azerbaycan bestecisi
olan Cavanşir Guliyev’e ait, koro ve orkestra için yazılmış, “Mustafa Kemal Paşa” isimli beste yorumlanmıştır. Eser,
ulu önderin cesaretinden ve Türk Halkı için yaptıklarından söz etmektedir. Araştırma besteci C.Guliyev'in yapıtlarını ve
bestecilik tarzını da ortaya koymaktadır.

ABSTRACT
There are many poems and music have been dedicated to Atatürk who is the savior of the Turkish Nation, the
founder of the Public of Turkey and the first president of Turkey. In this study, the work named “Mustafa Kemal Pasa”,
which was written for choir and orchestra by Azerbaijani poet İlgar Fehmi and the composer Azerbaijani Cavanşir Guliyev
have been interpreted. Namely, the work signifies of Mustafa Kemal Pasa’s courage and his job for the nation. Purposely,
the study views the artworks and the style of composer C.Guliyev by looking over the music of the work “Mustafa Kemal
Pasa”.
Anahtar Kelimeler : Besteci, Mustafa Kemal, eser
Key Words : Composer, Mustafa Kemal, artworks

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.