ERZURUM YÖRESİ GELENEKSEL ERKEK GİYSİLERİNİN ÖZELLİKLERİ / CHARACTERISTIC OF TRADITIONAL ERZURUM MEN CLOTHES

Fikri Salman, Zeynep Atmaca
1.229 606

Öz


ÖZET
Geleneksel giyimin, tarihimizle ilgili bilgiler vermesi açısından oldukça önemli bir yeri vardır. Bu değerlerimize
gerekli önemin verilmemesi ve gerekli şekilde korunup saklanmaması kültürel açıdan büyük bir kayıptır. Çeşitli etkenlerden
dolayı yıpranan ya da kaybolan bu eserleri araştırarak belgelendirmek ve gelecek nesillere aktarmak her Türk insanının
görevi olmalıdır.
Bu nedenle, “Erzurum Yöresi Erkek Kıyafetleri” adı altında yapılan bu çalışmada, Erzurum yöresine ait erkek
kıyafetlerinin araştırılması, belgelenmesi ve bu alanda çalışacak olanların hizmetine sunulması hedeflenmiştir. Erzurum
geleneksel erkek kıyafetleri; gömlek, yelek, kazeki ceket, zıvğa pantolon, kuşak, kaytan, cıstık, dizleme çorap ve pabuç gibi
giyim öğelerinden oluşmaktadır. Takı ve aksesuar olarak da gümüş köstek, pazubent ve mendil kullanılır.

Abstract
Traditional clothing plays an important role in that it supplies information on our history. Not giving necessary
importance to these values and preserve them is cultural loss. It should be the duty of every Turkish citizen to study, record
and convey to future generations these values which have become old or lost.
For this reason, in the preent study named “men clothing of Erzurum” our aim is to search, record and keep those who
intend to study on the subject. Traditional Erzurum men’s clothing consists of shirt, vest, kazeki, coat, zığva, pazubent and
handkerchief are used as accessory.
Anahtar Kelimeler : Erzurum geleneksel erkek kıyafetleri, zığva, kazeki ceket, yelek, cistik
Key Words : Traditional Erzurum men’s wear, zığva (trousers), kazeki coat, vest, cistik (shoes)

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.