XX. YÜZYIL ve XXI. YÜZYIL BAŞINDA KADIN MODA TASARIMINDA NOSTALJİ ANLAYIŞI / COMPREHENTION OF NOSTALGIA IN WOMAN'S FASHION AT THE XX THE CENTURY AND BEGINNING OF XXI THE CENTURY

Fatma Engin Alpat
1.736 625

Öz


ÖZET
XX. ve XXI. yüzyıl Kadın giyim modası, çok hızlı değişimi içerisinde, kendine sürekli esin kaynakları kazandırmak
zorunda kalmıştır. Çağdaş kadın modası, geçmişteki kadın giyim modasının giysi biçimleri, kumaş tasarımları ve dokularını,
“nostaljik” bir anlayışla yeniden gündeme getirmektedir.
Kadın modasındaki yani nostalji, sanayileşme öncesinin modasını (Barok, Ampir, Romantik Dönemler) kapsadığı gibi, XX.
Yüzyılda çok belirgin giyim üslupları yaratmış olan, 1950’lerin Amerikan kültürünün yıldızları, Pop ve Rock’n Roll
müzisyenleri, sinema oyuncularının giyim tarzları, 1970’lerin Disco kültürü, 1980’lerde Punk ve kadın modasında klasikleşmiş
olan Chanel ve Dior’un tasarımılarının yeniden günümüze uyarlanmasını içermektedir.
Kadın moda tasarımındaki nostalijk eğilimler, XX. ve XXI. Yüzyılın yaşamı standartlaştıran, tekdüzeleştiren yapısına karşı,
kadınlara daha kişisel ifade biçimleri sunmaktadır.
ComprEhEnTion of nosTalgia in WomEn’s fashion aT ThE XX Th CEnTury and
BEginning of XXi Th CEnTury
XX. ve XXI. Century women’s fashion has to find new sources of inspiration, due to its ever changing trends.
Contemporary women’s fashion re-considers the forms, fabric designs and textures of the previous women’s fashion within a
“nostalgic” approach.
Nostalgy in women’s fashion covers previous fashion styles, such as Baroque, Empire, Romantic Periods, and at the same
time, the dominant fashion styles of the XXth century, such as 1950’s American culture, Pop, Rock’n Roll stars, film actresses,
1970’s Disco culture, 1980’s Punk and the adaptations of the classical womens’s fashion of Chanel and Dior.
Nostalgical trends of women’s fashion brings a more personal styles of expression to the contemporary women, against the
standardization and ordinariness of the modernism.
anahtar Kelimeler : moda, nostalji, retro, vintage, kadın modası
Key Words : fashion, nostalgy, retro, vintage, women’s fashion

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.