TOM STOPPARD’IN TRAVESTİLER OYUNUNDA SANATIN EREĞİ VE GEREĞİ / THE PURPOSE AND NECESSITY OF ART IN TOM STOPPARD’S TRAVESTIES

Ahmet Gökhan Biçer
1.897 399

Öz


ÖZET

Travestiler oyununda Tom Stoppard, sanatı ve sanatın yaşamımızdaki işlevini tartışmaya açar. Oyun, birbirinden

farklı üç görüşü gündeme taşır. Her ne kadar gerçek hayatta olanaksız görünse de yazar, tarihsel önemi olan üç karakteri

sahneye taşır ve bu kişiler politika, devrim ve sanat konularını tartışır. Oyun Lenin’in, sanatı politik devrim için bir araç

olması yönündeki savını ele alır. Tzara sanatı, zararsız bir burjuva uğraşı olarak görür ve sanata dönük Dadaist yaklaşımlar

sunar. Joyce ise, Stoppard gibi, sanat sanat içindir düşüncesinin savunucusudur. Bu çalışma Stoppard’ın sanat konusundaki

politik ve politik olmayan tutumlarına odaklanmaktadır.

Abstract   Anahtar Kelimeler :  Key Words :  Tom Stoppard, Art, ArtistTom Stoppard, Sanat, SanatçıIn TravestiesTom Stoppard discusses what art is and what is the function of it in our life. Travesties presents three

different and distinct views on art. Even if it is impossible in real life, Stoppard brings three important figures of the history

to the stage and they begin to discuss politics, revolution, and art. The play presents Lenin’s professes, a belief in art as an

instrument of the political revolution. Tzara sees the art as a harmless bourgeois enjoyment and represents Dadaist view of

art. Joyce - as Stoppard also believes- is the spokesman of art for art’s sake.This paper focuses on Stoppard’s political and

non-political concerns on art.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.