HARPUT MÜZİK KÜLTÜRÜ / MUSIC CULTURE OF HARPUT

A. Metin Karkın, Ünal İmik
1.502 1.373

Öz


ÖZET

Bu araştırmada, Elazığ-Harput bölgesinin müzik kültürünün genel özellikleri; bölgenin coğrafi yapısı, geçmişten günümüze tarihsel gelişimi ve bölge insanlarının günlük yaşantısı dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırmada, bölgede icra edilen müzik yapısı bestecilik, seslendirme, kullanılan çalgı türleri ve melodik yönü ile ele alınmış olup bölgeye ait türkü ve şarkıların melodik yapılarına, usul yapısına ve form analizine yer verilmektedir. Özellikle Türk müziğinin önemli yapı taşlarından olan" Türk Halk Müziği" ve "Türk Sanat Müziği'nin" bu bölgede birlikte kullanılıyor olması  zerinde durulan önemli noktalardan biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Kültür, Harput Müziği

 

Abstract

In this research, the general features of the musical culture of Elazığ-Harput region by paying attention to the geographical struture, the historical development from the past to now and the daily life of people of the region. The musical structure performed in the region is studied from many aspects like composition, sound recording techniques, the kinds of musical istruments used; and the melodic structures, time structure and form analyses of folk songs and songs belonging to the region are also included in this research. Performing of "Turkish Folk Music" and "Turkish Art Music" partly together and in interaction with each other in this region is one of the important points which is examined here.

Key Words: Music, Culture, Music of HarputTam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.