OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULANAN SANAT ETKİNLİKLERİNDE KULLANILAN YOĞURMA MADDELERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ / TEACHER OPINIONS ABOUT MOLDING MATERIALS THAT ARE USED IN ART ACTIVITIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Meryem Çelik, Ayşeur Yazar
2.986 706

Öz


ÖZET
3-6 yaş okul öncesi eğitiminde verilecek sanat eğitimi, çocuğa sanata karşı duyarlılık geliştirme, sanata ilgi duyma, estetik duygusu kazandırma, yaratıcı düşünme becerisi geliştirme, kendisini bir ürünle ifade ederek kendine güven duyma ve psikolojik rahatlama imkânları sunar. Bu çalışmada, Okul Öncesi Öğretmenlerinin sanat etkinliklerinde kullanılan yoğurma maddelerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada kullanılan görüşme formu 34 okul öncesi öğretmenine
uygulanmıştır. Görüşmelerin sonunda toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak için içerik analizi yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler yoğurma maddelerinin 3-6 yaş grubu çocukların, el becerilerini desteklediğini ayrıca yaratıcılıklarına ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağladığını belirtmişlerdir. Öğretmenler, kurumlarında genellikle plastilin (oyun hamuru), tuz seramiği ve pasta hamuru gibi yoğurma maddelerini kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Öğretmenler, ayrıca gazete kağıdı hamuru, grafon kağıdı hamuru gibi yoğurma maddelerini bu maddeleri kullanmak
konusunda öğrencilerin isteklilik göstermemeleri ve hazırlanmalarının zor olması gibi nedenlerden dolayı daha az kullandıklarını belirtmişlerdir.

Art education between 3-6 ages promotes child’s interest and sensitivity toward art, develop creative thinking and sense of aesthetic. Through art child can express himselve within an artistic form which provides psychological relief. This study examines early childhood teacher’s opinions about art activities with molding materials. Thrity four early childhood teachers responed to the questionnaire. After the interviews, content anallysis was made in order to obtain the contepts and
relations which will explain the collected data. Participants declared that molding materials have posivite impact on children’s hand skills, creatively and emotional development. Teachers stated that for molding activities they prefer to use plasticines, salt ceramics and cake dough more than paper pulp or graphone paper pulp. Teachers also declared that they use
molding materials such as paper pulp or graphone paper pulp relatively less due to reasons that students are reluctant to
use them and that they are very difficult to prepare for use.

Anahtar Kelimeler : Sanat etkinlikleri, yoğurma maddeleri, okul öncesi eğitim.
Key Words : Art activities, Molding materials, early childhood education.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.