AVRUPA TOILE DE JOUY KUMAŞLARINA MAVİ-BEYAZ ÇİN PORSELENLERİNİN ETKİSİ / INFLUENCE OF BLUE-WHITE CHINESE PORCELAINS ON EUROPEAN TOILE DE JOUY FABRICS

Leyla Yıldırım
1.356 538

Öz


ÖZET
Doğu ve Batı arasındaki sosyo-ekonomik ilişkilerden kaynaklanan kültürel alış veriş, 1600’lü yıllardan itibaren
Avrupa tasarımlarında egzotik Çin etkileri taşıyan ürünlerin moda olmasını sağlamıştır. Özellikle Vasgo de Gama’nın
Hindistan seferi ile Doğuya ait dekoratif ürünler Avrupa pazarlarını doldurmuş ve doğunun egzotizmi dekoratif sanatları
etkilemiştir. Fransızca Chinoiserie denilen bu stilde lake oyma kakma ürünler, oryantal motifler dikkat çekmektedir. Bu etkiler
mobilya tasarımında ve dekoratif ürünlerde olduğu kadar, tekstil baskıcılığında da görülmektedir. XVII. yy, Avrupa’da tekstil baskıcılığı teknolojisinin gelişiminde ve desen birikiminin oluşmasında önemli başlangıçtır. Bu çalışmada, Avrupa baskılı tekstillerinden olan Toil de Jouy kumaşları ile dekoratif ürünlerden mavi-beyaz Çin seramikleri arasındaki desen etkileşimlerine
değinilecektir.

Cultural interaction caused by socio-economic relationships between Western and Eastern communities enabled
items with exotic Chinese influences on European Design to be popular from 1600’s on. Especially when Vasco de Gama
had cruised to India, decorative items of Eastern origin prevailed in European markets and thus oriental exotism influenced
Western decorative arts, which is also called Chinoiserie derived from French and attracts attention with lacquerwork and
oriental patterns. Such impacts as above can be seen in furniture designing and decorative items as well as in textile printing. XVIIth century is a significant beginning in the development of textile printing technology in Europe and in accumulation of designs. This study will touch on designing interaction between Toile de Jouy, one of European printed textiles and Blue-White Chinese ceramics, decorative items.

Anahtar Kelimeler : Tekstil Baskı, Mavi-Beyaz Çin Porselenleri, Toil de Jouy,
Key Words : Textile Printing, China Blue-White Porcelains, Toil de Jouy


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.