DÖNEMSEL GELİŞİMLERİYLE ÇİN SERAMİKLERİ / PERIODICAL IMPROVEMENTS OF CHINESE CERAMIC

Kemal Tizgöl
1.523 760

Öz


ÖZET
Eski çağlardan itibaren Çinliler, toprağın gözenekliliğini giderme ve yüksek sıcaklıkta pişirerek sertleştirme konuları üzerinde önemle durmuşlardır. Çinli ustalar her zaman, çok özel teknikler geliştirmiş ve son derece yaratıcı seramikler üretmişlerdir. Çok büyük bir seramik geleneğine sahip olan Çin’de, hanedanlıklar boyunca muazzam gelişmeler ve ilerlemeler kaydedilmiştir. Çin seramiklerinin teknik ve estetik gelişimlerinde teknolojik ilerlemelerin yanı sıra, yaşanan savaşlar sonucu meydana gelen kültürel değişimler de son derece etkili olmuştur. Çin’de ilk seramik üretimi, Neolitik Çağ’da Sarı Nehir çevresinde, özellikle Shanxi, Henan ve Jiangsu gibi merkezlerde gerçekleşmiştir. Shang Dönemi’nde (1523-1028) kül sırlı bazı seramik parçalar üretilmiş olsa da, tam teşekküllü seramik atölyeleri ilk kez VI. yy.da kurulmuştur. Çin seramiğinin zirvesi sayılan porselenin üretimi ise Tang Hanedanlığı sonrasında fırınlarlarda yüksek sıcaklıklara çıkılması sonucu gerçekleşmiştir.

Since antiquity, Chinese people put emphasis on the subjects of firing of clay at very high temperatures and the
elimination of its porous structure. They have always been interested in developing special techniques for innovative ceramic wares. Throughout the dynasties, tremendous developments and transformations arose in the field of ceramics in China as a remarkable ceramic tradition. As well as technological improvements, also cultural changes which occurred as a result of wars were effective on these technical and aesthetics developments. uring the Neolithic age, the first ceramic productions were made particularly by various inhabitants settled around the Yellow River, such as Shanxi, Henan and Jiangsu provinces. Although some ceramic wares coated with a very fine layer of wood ash glazes were produced in the Shang Period (1523-1028 B.C.), well equipped studios were first established in the 6th century. As being the ultimate production of Chinese ceramic ware, porcelain was produced during the Tang Dynasty after they managed to control the high temperatures in their kilns.

Anahtar Kelimeler : Seramik, Çin, Sır, Sanat
Key Words : Ceramic, Chinese, Glaze, Art


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.