ERZURUM’DA AHMET VEFİK EFENDİ’YE VERİLEN HAT İCÂZETNÂMESİ / AUTHORIZATION OF CALLIGRAPHY GIVEN TO AHMET VEFİK EFENDİ IN ERZURUM

Bilal Sezer
1.189 424

Öz


ÖZET
Bilim ve sanat yetkisi anlamına gelen icâzetnâme, Osmanlı bilim ve sanat hayatında önemli bir yere sahiptir. Çalışmamıza konu olan icâzetnâme, 1863 tarihinde Erzurum’da Ahmet Vefik Efendi’ye verilmiş bir hat icâzetidir. Bu icâzetnâme Erzurum’da yıllarca devam ettirilen hat geleneğini ortaya çıkarmıştır.

The authorization which means the authority of science and art has an important place in the life of science and art of Ottomans. The authorization, the subject of our study, is an authorization of calligraphy given to Ahmet Vefik Efendi in Erzurum in 1863. This authorization revealed the tradition of calligraphy which were maintained in Erzurum for years.

Anahtar Kelimeler : Erzurum, İcâzetnâme, Hat, Hattat
Key Words : Erzurum, Authorization, Calligraphy, Calligrapher.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.