GREK SANATINDA DENİZ YARATIKLARI-I: SKYLLA / MARINE CREATURES IN THE GREEK ART-I: SKYLLA

Akın Temür
1.105 468

Öz


ÖZET
Grek sanatında sıkça karşılaşılan deniz yaratıklarından biri olan Skylla’ya köken olarak gösterilebilecek en erken örnek M.Ö. 1. bine kadar iner. Grek sanatında ise M.Ö. V. yüzyılla birlikte görülmeye başlar. Antik kaynaklardan ilk olarak Homeros’ta sözü edilen yaratığın tasvirleri onun anlatımıyla uyuşmaz. Ortak görüş ise onun denizin kişileştirilmiş bir tasviri olduğudur.

SUMMARY
The earliest example to be given, in terms of origins, for Skylla which is one of the most frequently encountered marine creatures in the Greek Art dates back to as early as 1st Millennium B.C. However, in the Greek Art, it appears as of
5th Century B.C. The description of the creature which was first mentioned by Homeros does not comply with his narrations.
Common opinion, however, is that it is a personified description of the sea.

Anahtar Kelimeler : Grek, Sanat, Yaratık, Deniz, Skylla
Key Words : Greek, Art, Creature, Marine, Skylla

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.