İSTANBUL SU MİMARİSİNDE EMİNÖNÜ SEBİLLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ / IMPORTANCE and POSITION of EMINONU SABILS in İSTANBUL WATER ARCHITECTURE

Şerife Tali
1.812 722

Öz


ÖZET
Türklerin hayırseverliğe ve temizliğe verdiği önem, su tesisleri, sanat ve mimarilerinde önemli bir yere sahiptir. Hayır, amaçlı yapılan çeşme ve sebiller dönemlerinin en zarif eserlerini oluşturmuşlardır. Osmanlı- Türk su mimarinsin en sanatsal yapıları olan sebiller, ayrıca Türk mimarisine özgü eserlerdir. Sebil, Arapça bir kelime olup, çeşitli tanımlara sahiptir. Yoldan gelip geçenlere hayır amaçlı su dağıtılan yerler olan sebiller de, özel gün ve gecelerde ise şerbet dağıtılan yerlerdir.
İstanbul meydan ve sokaklarının en güzel dekorlarından olan sebiller, mükemmel mimari düzenlemeleri, şebekeleri, taş süslemeleri, yazı, kalem işi gibi bezemeleri de dönem ve üslup özelliklerinin anıtsal örneklerini sunmaktadır.
İstanbul’da Eminönü’nde yoğun olarak yapılanan sebiller, geçmişte sosyal yardımlaşmaya verilen önemin en önemli belgeleridir.

The importance Turks give charity and cleanliness and water foundations have a prominent place in the art and architecture. Fountains and “sabils” built with a charitable purpose have been the most fine works of their periods. Sabils which are the most artistic constructions of Ottoman-Turkish water architecture are also important in terms of being peculiar to Turkısh architecture. The word “sabil”is an Arabic word and has various definitions. Generally, it is a place where water is offered to the by passers with charity purposes. They are buildings to give fruit juice or sherbet in special days and evenings.
Sabils which are decorations of İstanbul’s avenues and streets, present the monumental samples of the period with its embellishment, manuscripts, store carving and the architectural consructions. Sabils which are peculiar constructions of Ottoman architecture are intensive in Emınonu of İstanbul. It is impossible to distinguish sabils in rampartsshowing parallelism
with sabils out of Emınonu. Sabils considered as a whole, are important in specifying the importance given to social and mutual aid.

Anahtar Kelimeler : İstanbul, Eminönü, sebil
Key Words : Istanbul, Emınonu, sabil

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.