FÜSUN ONUR VE HEYKEL SANATI / FÜSUN ONUR AND ART OF SCULPTURE

Mümtaz Demirkalp
1.492 760

Öz


ÖZET
Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşu, her alanda olduğu gibi, heykel sanatının da çağdaş yaşama katılımında başlama noktası olmuştur. Türkiye’ de sanat alanında ilk kadın heykeltıraşlardan biri olan Füsun Onur sözü edilen çağdaş yaşama çağdaş yapıtları ile katılmıştır. Bu anlamda Füsun Onur Türk Heykel sanatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu makalede sanatçının çağdaş sanat yolu, yapıtları ve başarısında öncelikli ilkeleri irdelenecektir.

SUMMARY
The establishment of the Turkish Republic has been the starting point of the participation of the art of sculpture into contemporary life as it has been for every field. In the field of art, Füsun Onur who is one of the first sculptors in Turkey, has participated to the contemporary life which is mentioned above with her contemporary works of art. In this context, Füsun Onur has a substantial role in the Turkish Art of Sculpture. In this article the artists path in contemporary art, her works of art and the primary principles in her success will be scrutinized.

Anahtar Kelimeler : Heykel, Heykel Sanatı, Sanatçı
Key Words :Sculpture, Art of Sculpture, Sculptor

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.