ERZURUM’DA GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNİN ÖZELLİKLERİ / TRADITIONAL WOMEN CLOTHING FEATURES OF ERZURUM

Fikri Salman, Zeynep Atmaca
2.712 753

Öz


ÖZET
Giyim doğal çevrenin etkisi ile biçimlenmesine rağmen, geleneksel giyim toplumsal özelliklere göre şekillenmiştir.
Bu giysilerin oluşumunda doğal çevrenin etkisi direkt olmamakla birlikte, aynı sosyolojik, psikolojik ve tarihsel oluşum söz konusu olduğu için giysiler coğrafi bölgeler ve yöreler içinde değerlendirilmektedir.
Bu çalışma Erzurum ve yöresindeki giyim kültürünü ve bu kültür içinde şekillenen sanat anlayışını açığa çıkarmak açısından kullanımı hızla yok olan ancak, düğün, sandık ve çeyizde varlığını sürdüren giysileri tespit etmek, incelemek ve
özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.


Although clothing is shaped by the effect of natural environment, traditional clothing has been shaped according
to the social characteristics. Though the effect of natural ebvironment in the formation of these clothes is indirect, the
clothes are considered (evaluated) within geographical regions since the same sociologic, psyologhical and historical formation
is taken into consideration.
This study was carried out to determine (reveal) the characteristics of the clothes used in daily life but are rapidly
becoming extinct within the culture of Erzurum and its environment.

Anahtar Kelimeler : Erzurum geleneksel giysileri, bindallı, kazeki, entari, zığva
Key Words : Traditional Erzurum Clothing, bindallı, kazeki, kirtle, zığva

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.