YAZILI ESERLERDE KORUMANIN (KONSERVASYONUN) TARİHİ VE TÜRKİYE'DE KİTAP KONSERVASYONU ÇALIŞMALARI / THE HISTORY OF CONSERVATION IN WRITTEN WORKS AND WORKS CONSERVASYON OF BOOKS IN TURKEY

Serkan İlden
1.252 1.598

Öz


.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.