BİLGİ TOPLUMUNDA YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ÇOK FONKSİYONLU TEKSTİLLER / HIGH-TECH MULTI-FUNCTIONAL TEXTILES IN INFORMATION SOCIETY

Havva Halaçeli
1.101 702

Öz


.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.