MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİNDE (1920-1938) MÜZE VE ESKİ ESERLER KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR / STUDIES ABOUT MUSEUMS AND RELICS MADE IN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'S PERIOD (1920-1938)

Yusuf Çetin
1.189 517

Öz


.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.