ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA SARKİS BALYAN / SARKİS BALYAN IN THE LIGHT OF ARCHIVES

Selman Can
1.722 595

Öz


Anahtar Kelimeler: Sarkis Balyan, Osmanlı Arşivleri, Son Dönem Sarayları

Key Words: Sarkis Balyan, Ottoman Architecture, Last Period Palaces


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.