FRANSIZ HALICILIĞININ DOĞUŞUNDA TÜRK HALILARININ ETKİSİ VE SAVONNERİE HALILARI / THE EFFECT OF TURKISH CARPETS ON THE EMERGENCE OF FRENCH CARPET PRODUCTION: SAVONNERIE CARPETS

Elvan Özkavruk, Vildan Ömür
1.211 540

Öz


Anahtar Kelimeler: Savonnerie Halıları, Fransız halı üretimi, Türk halıları
Key Words:Savonnerie carpets, French carpet production. Turkish carpets

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.