HATTAT MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI'NIN ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ'NDEKİ YAZILARI / CALLIGRAPHER MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI'S WRITINGS IN ANKARA HACl BAYRAM-I VELİ MOSQUE

Bilal Sezer
1.557 820

Öz


Anahtar Kelimeler: Hacı Bayram-ı Veli, Hattat Mustafa Halim Özyazıcı, Celi sülüs.
Key Words: Hacı Bayram-ı Veli, Calligrapher Mustafa Halim Özyazıcı, Celi sülüs.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.