GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERZURUM'DA BAKIRCILIK VE BAKIR KAPLAR / THE VOCATION OF COPPERSMITH AND COPPER DISHES FROM THE PAST THE PRESENT

Zerrin Köşklü
1.339 1.712

Öz


Key Words: Erzurum, Coppersmith, Copper Dishes,Copper bazaar
Anahtar Kelimeler: Erzurum, Bakırcılık, Bakır Kap, Bakırcılar Çarşısı.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.