İZMİR ATATÜRK MÜZESİ DEPOSUNDA BULUNAN CİCİM ÖRNEKLERİNİN BENZER YÖRE ÖRNEKLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARING THE CICIM SAMPLES FOUND IN İZMİR ATATÜRK MUSEUM WITH SIMILAR LOCAL SAMPLES

Öznur Aydın, Esra Kavcı Özdemir
1.054 1.169

Öz


Key words: Amulet and evileye, burdoek, chest, hair band, fertility.
Anahtar Kelimeler: Nazarlık,Dulavratotu, Sandık, Saç Bandı, Bereket

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.