MODERN RESİMDE TABİATIN ROLÜ

Fevziye Eyigör
911 286

Öz


Key Words: Cubist Method, Painting Organization, Logic of Nature
Anahtar Kelimeler: Kübist Metot, Boyama organizasyonu, Doğanın mantığı

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.