ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PROGRAMLARININ "MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI" DERSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / UlRRICCULUMS OF ANATOLIAN FINE ARTS HIGH SCHOOL ASSESSMENT IN TERMS OF THE MUSEUM EDUCATION AND APPLICATION" COURSE

Levent Mercin, Ali Osman Alakuş
1.470 473

Öz


Key Words: Anatolian Fine Arts High School, Museum Education, Curriculurn, Art Education.
Anahtar Kelimeler: Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Müze Eğitimi Programı, Sanat Eğitimi

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.