2000'Lİl YILLARDA SANAT BAĞLAMINDA FOTOĞRAFİNİN YAZGISI / THE FATE OF PHOTOGRAPHY IN THE CONTEXT OF ART IN THE 2000s

Ahmet Öner Gezgin
1.545 488

Öz


Key Words: Photography in 2005, Art of Photography, Fate of Photography
Anahtar Kelimeler: 2000'li yıllarda fotoğraf,fotoğraf sanatı, fotografinin yazgısı (geleceği)

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.