Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT DERGİSİ'NDE YAYıNLANMAK ÜZERE GÖNDERİLECEKMAKALELERLE İLGİLİ YAZıM KURALLARı
I-Sanat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yayın organıdır. Tüm bilim adamı, sanatçı ve sanatseverlerimizin, sanatla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan yazıları, dergimizde yayınlanabilir.
2-Sanat Dergisi hakemli yayın olup bilimsel içerikli yazılann yayınlanmasına imkan verir. Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanır. Gönderilen makaleler yayın kurulu tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı en az iki hakeme gönderilir. Makaleler hakemlerin değerlendirmesive olumlu raporlarından sonura yayınlanır. Gerekirse makaleler daha fazla sayıda hakem değerlendirmesine tabi tutulabilir veya raporlardau biri olumlu diğeri olumsuz ise üçüncü hakem değerlendirmesine tabi tutulur.
3-Yazılar ortalama olarak 20 sayfayı geçmemelidir.
4-Yazılar; IBM uyumlu bilgisayarlarda ve Microsoft Word Programında Times New Roman karakterinde yazı olmalıdır. Metin ebadı (sayfa numaraları hariç) 15x22 cm ölçülerinde ve yazım kurallarına uygun olmalı. sayfa numarası üst ortaya ortalanacak şekilde verilmelidir. Metin 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olmalıdır.
5-Yazarın (yazarların) adı makalenin başlığı altına yazılmalı, varsa akademik unvanı ve çalıştığı kurum ilk sayfada dipnotla belirtilmelidir.
6-Başvurular iki nüsha yazı ve bir CD kaydı ile yapılmahdır. Yazılarda iletişim adresi, telefon numarası ve email adresleri bulunmalıdır.
7-Her türlü grafik. çizim, fotoğraf dijital ortama aktarılarak 300 DPI çözünürlükte ve TIFF fonnatında kaydedilmelidir. Metin içerisinde kullanılan tüm görsel malzemeler aynca bir dosya yapılarak metin belgesi ile birlikte CD içerisine eklenmelidir. Grafik, şekil, fotoğraf vb. alt yazıları, ilgili resmin altında bulunmalı ve metin içerisinde de
ilgili görsele atıf yapılmalıdır. Resim, çizim ve fotoğratlar metin içerisinde JPEG formana kullanılabilir.
8-Referans kullanımında seçilen geçerli yöntem, sayfa altı dipnot şeklinde olmalı ve seçilen bu yöntem kendi içinde tutarlı olmalıdır.
9-Makalelerin Türkçe ve İngilizee özeti bulunmalıdır (100 - 200 kelime arası).
10-Makale/ere en az üç, en çok beş adet Türkçe (anahtar kelime) ve İngilizce (Key Words) eklenmelidir.
ll-Kaynaklar makale sonunda standartlara uygun şekilele verilmeli ve alfabetik sıra ile dizilmelidir.
12-Her sayıda, yazar veya yazar grubunun en fazla bir makalesi yayınlanır.
13-Yayın kurallarına uymayan ve büyük değişiklik gerektiren yazılar, uyarılarla birlikte yazarlarına geri gönderilecektir. Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların kesin yayın tarihi, dergi içeriği göz önüne alınarak belirlenir. Yayın kuruluna ulaşma tarihi belirleyici değildir.
14-Makaleler daha önce haşka bir dergi veya basılı eserlerde yayınlanmamış olmalıdır.
15- Yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak hazırlanmış yazılar, ekleriyle birlikte aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

SANAT DERGİSİ
Yayın Koordinatörlüğü
Atatürk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
25240-ERZURUM

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Referanslar için hazırlanmış adreslere erişebilinmektedir.
  4. Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz, yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

 


ISSN: 1302-2938