Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 20 (2008): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KONYA SAHİP ATA (TAHİR İLE ZÜHRE) MESCİDİ / MOSQUE OF THE SAHIP ATA (TAHIR AND ZUHRE) IN KONYA Öz   PDF
Alptekin Yavaş
 
Sayı 4 (1998): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KÖPRÜKÖY HANI Öz   PDF
Hamza Gündoğdu
 
Sayı 14 (2005): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KOZLUK'TAKİ KALELER / Öz   PDF
Ali Boran
 
Sayı 5 (1999): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KÜÇÜK YAŞLARDA, MÜZİKVE PİANO EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Öz   PDF
Evren Yıldız, Yavuz Şen
 
Sayı 6 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KÜLKEDİSİ MASALI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Hülya Çevirme
 
Sayı 17 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KÜLTÜRLERİN BULUŞTUĞU BİR ORTAÇAĞ ŞEHRİ: ANİ / ANİ: A MEDIEVAL CITY WHERE THE CULTURES INTERACTED Öz   PDF
Hamza Gündoğdu
 
Sayı 29 (2012): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SANAT ve SERMAYE İLİŞKİSİ / RELATION OF THE ART AND CAPITAL IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION Öz   PDF
Seçkin Aydın
 
Sayı 6 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KÜRTÜN VE ÇEVRESİNDE EL SANATLARI - II Öz   PDF
Hamza Gündoğdu
 
Sayı 5 (1999): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KÜRTÜN VE ÇEVRESİNDE EL SANATLARI -1 Öz   PDF
Hamza Gündoğdu
 
Sayı 18 (2007): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİNE AİT İKİ ÇANTI CAMİİ: SAKARYA BÜYÜK TERSİYE (BÜYÜK ESENCE) KÖYÜ ORHAN GAZİ CAMİİ VE BÜYÜK KAYNARCA (TOPÇU) KÖYÜ ŞEYH MUSLİHUDDİN CAMİİ / TWO ÇANTI MOSQUE DATED BACK TO EARLY OTOMAN PERIOD: ORHAN GAZI MOSQUE IN SAKARYA BÜY Öz   PDF
Yusuf Çetin
 
Sayı 32 (2014): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KUR’ÂN-I KERİM’DE TEVÂFUK / Tawafuq In Holly Qur’an Öz   PDF
Yusuf Bilen
 
Sayı 7 (2001): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KUZEYDOĞU ANADOLU YOL GÜZERGAHI VE KARAKULAK MENZİLİ Öz   PDF
Hamza Gündoğdu
 
Sayı 31 (2013): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ KYZİKOS, HELLESPONTUS’DA BİR EYALET MERKEZİ / Cyzicus, the Center of a State in Hellespontus Öz   PDF
Nurettin Koçhan
 
Sayı 35 (2015): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2015 Kyzikos’ta Yapılan Kazı Ve Sondajlarla İlgili Bir Değerlendirme Öz   PDF
Nurettin KOÇHAN Korkmaz MERAL
 
Sayı 36 L. T. Guzalyan’ın “Bayburt Kalesinin Neşredilmemiş Kitabeleri” Adlı Makalesi Öz   PDF
Fatih Mehmet Ekşi Süleyman Çiğdem
 
Sayı 29 (2012): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MALATYA YÖRESİ MÜZİKLERİNİN KÜLTÜREL KİMLİĞİ / THE CULTURAL IDENTITY OF MUSICS IN MALATYA VICINITY Öz   PDF
A.Metin Karkın, Derya Karaburun
 
Sayı 4 (1998): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MATİSSE'DE DEKORATİFİZM ve DOĞU ETKİSİ Öz   PDF
Erol Kılıç
 
Sayı 33 (2014): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Mayalardan günümüze Meksika'da seramik ve seramik heykel sanatı üzerine bir değerlendirme Öz   PDF
S. Sibel Sevim, Cemalettin Sevim, Öznur Yıldırım
 
Sayı 33 (2014): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Med Vânî Efendi'nin Erzurum, İstanbul ve Bursa'daki mimari eserleri Öz   PDF
Hüseyin Yurttaş
 
Sayı 35 (2015): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2015 Mersin'de Yaşayan Son Yörükler Olan Sarıkeçeliler'in Yaşantıları, Kültürel Özellikleri ve Yörük Müziği Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Metin KARKIN Selin ONAY
 
Sayı 13 (2004): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MEZAR ANITLARININ TARİHLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION CONCERNING THE CHRONICLING MAUSOLEUM Öz   PDF
Burhanettin Güneş
 
Sayı 36 Mimari Bir Tarzdan Edebi Bir Türe: Gotik Öz   PDF
M.Fikret Arargüç
 
Sayı 33 (2014): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Minimal sanatta Dan Flavin'i Gestalt algı kuramıyla anlamlandırma Öz   PDF
Önder Yağmur
 
Sayı 4 (1998): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MİNYATÜRLE İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ Öz   PDF
Ömür Koç
 
Sayı 12 (2004): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MISIR'DAKİ EYYUBİ DEVRİ MİMARİ ESERLERİ: MEDRESELER VE HANKAH/ZAVİYELER / ARCHITECTURAL WORKS OF THE AYYUBID PERIOD IN EGYPT: MADRASAS AND KHANQAH/ZAVIYAS Öz   PDF
Ahmet Ali Bayhan
 
Toplam 360 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 1300-9206