Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 5 (1999): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ GÜRCİSTAN SINIRINDA KURTKALE Öz   PDF
Ali Murat Aktemur
 
Sayı 18 (2007): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİMDALLARINDA SUNUM DOSYASINA DAYALI ÖZEL YETENEK SINAV MODELİ / A SAMPLE OF SPECIAL ABILITY TEST BASED ON PORTFOLIO AT THE FINE ARTS TEACHING DEPARTMENTS Öz   PDF
Oğuz Dilmaç, Adnan Küçüoğlu
 
Sayı 20 (2008): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE ÇALGI ÖĞRTİMİNDEKİ PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ / AN EVALUATION OF THE DEPERTMENTS OF THE PERFORMANCE IN INSTRUMENT TEACHING AT THE DEPARTMENTS OF FINE ARTS EDUCATION Öz   PDF
Gürsan Saraç, Hasan Şeker
 
Sayı 1 (1995): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HACE AHMED-İ YESEVİ VE ONUNLA İLGİLİ MİNYATÜRLER Öz   PDF
Ömür Koç
 
Sayı 5 (1999): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HACI DEDE AĞA ÇEŞMESİ Öz   PDF
Hüseyin Yurttaş
 
Sayı 36 Halîm Berekât ve Sitte Eyyâm Romanının Teknik ve Tematik Açıdan İncelenmesi Öz   PDF
İlknur Emekli
 
Sayı 23 (2009): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HÂMİT AYTAÇ’IN ÖDEMİŞ KUBBELİ CÂMİİ’NDEKİ YAZILARI / CALLIGRAPHIES OF HÂMİT AYTAÇ IN KUBBELİ MOSQUE IN ÖDEMİŞ Öz   PDF
Bilal Sezer
 
Sayı 4 (1998): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HARPUT VE ELAZIĞ'DA MÜZİK Öz   PDF
İlhan Akdeniz
 
Sayı 6 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HARZAMŞAH CELÂLEDDİN MENGÜBERTİ VE AHLAT Öz   PDF
Hasan Geyikoğlu
 
Sayı 36 Hasankeyf Kazılarında Bulunan Seramik Kandiller Öz   PDF
Güler Yılmaz
 
Sayı 3 (1996): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HASANKEYF ZEYNEL BEY TÜRBESİ Öz   PDF
Hüseyin Yurttaş
 
Sayı 31 (2013): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HATTAT KEVKEB MEHMED EFENDİ’NİN TALEBESİ HATTAT DERVİŞ HÜSEYİN EFENDİ’YE AİT BİR KUR’ÂN-I KERİM Öz   PDF
Yusuf Bilen
 
Sayı 29 (2012): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HATTAT MEHMED ŞEVKİ EFENDİ’NİN TEREKESİNDE BULUNAN MEKTUPLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER / INTERPRETATIONS ON THE LETTERS IN THE HEIRLOOMS OF MEHMED ŞEVKI EFENDI Öz   PDF
Yusuf Bilen
 
Sayı 15 (2005): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HINIS, TEKMAN VE ÇEVRELERİNDEKİ KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN BİR YÜZEY ARAŞTIRMASI / Survey Of Cultural Remains At Hınıs, Tekman And Their Vicinities Öz   PDF
Hamza Gündoğdu, Ahmet Ali Bayhan, Ali Murat Aktemur
 
Sayı 16 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ I. ULUSAL MİMARLIK AKIMI VE İSTANBUL - KARAKÖY'DEKİ ÖRNEKLERİ / THE FIRST NATIONAL ARCHITECTURE MOVEMENT AND IT'S SAMPLES İSTANBUL-KARAKÖY Öz   PDF
Ali Murat Aktemur, Muhammet Arslan
 
Sayı 33 (2014): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İbrahim Hakkı Konyalı'nın hayatı Öz   PDF
. .
 
Sayı 10 (2003): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İCRACILIK SANATI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Öz   PDF
Hagigat Muharremova
 
Sayı 6 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İCRACILIK SANATININ SORUNLARI Öz   PDF
Babek Kurbanov
 
Sayı 24 (2010): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İRAN AZERBAYCANI’NDA ST. STEPHANOS MANASTIR KİLİSESİ / ST. STEPHANOS CHURCH IN IRANIAN BORDER Öz   PDF
Hamza Gündoğdu, Tahsin Parlak, A. Aslıhan Ergüder
 
Sayı 1 (1995): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İSHAK BEĞ'İN ÜSKÜB'DEKİ VAKIFLARI Öz   PDF
Mehmet İnbaşı
 
Sayı 30 (2013): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İSHAK PAŞA SARAYI TAÇKAPILARININ BEZEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / An Assessment of Ishak Pasha Palace with Its Ornaments on Portals Öz   PDF
Serap Bulut
 
Sayı 22 (2009): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İSLAMİYET’İN YARATTIĞI DÜNYADA SANATIN YERİ / THE POSITION OF ART CREATED IN THE WORLD BY ISLAM Öz   PDF
Banu Ayten Akın
 
Sayı 11 (2003): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İSPİR ÇEVRESiNDEN BİRKAÇ ORTAÇAĞ KALESİ Öz   PDF
İ. Umut Kukaracı, Ali Murat Aktemur
 
Sayı 8 (2002): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İSPİR VE ÇEVRESİ KİLİSELERİ Öz   PDF
Ali Murat Aktemur, İ. Umut Kukaracı
 
Sayı 17 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ İSRAİL/YAFA'DAKİ OSMANLI MİMARİ ESERLERİ ÜZERİNE GÖZLEMLER / OBSERVATIONS ON OTTOMAN ARCHITECTURAL WORKS IN JAFA/ISRAEL Öz   PDF
Ahmet Ali Bayhan
 
Toplam 360 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1300-9206