Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 34 (2015): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ’NİN 1847 SONRASI İNŞA SÜRECİ / The Construction Process of Hırka-i Şerif Mosque after 1847 in the Light of Archive Documents Öz   PDF
Selman Can, Pınar Şahin
 
Sayı 7 (2001): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ARŞİV-KÜTÜPHANE İLİŞKİLERİ VE ARASINDAKİ FARKLAR Öz   PDF
Dündar Alikılıç
 
Sayı 19 (2007): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ART NOUVEAU ÜSLUBUNUN ÖNEMLİ BİR TEMSİLCİSİ : ZİRAAT BANKASI İSTANBUL - KARAKÖY ŞUBESİ HİZMET BİNASI / AN IMPORTANT REPRESENTATIVE OF ART NOUVEAU STYLE: SERVICE BUILDING OF İSTANBUL KARAKÖY ZİRAAT BANK Öz   PDF
Ali Murat Aktemur
 
Sayı 32 (2014): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Asırlık Çınar Ağacı: Prof. Dr. Oktay Aslanapa'nın Hayatı ve Eserleri Öz   PDF
. .
 
Sayı 33 (2014): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Atık seramiklerin takı tasarımında kullanılması Öz   PDF
Sibel Sevim, Nesrin Yeşilmen
 
Sayı 21 (2008): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ AUGUST CARL FRİEDRİCH JASMUND VE MİMARİ FAALİYETLERİ / AUGUST CARL FRIEDRICH JASMUND UND SEINE ARCHITEKTONISCHE LEISTUNGEN Öz   PDF
Mehmet Yavuz
 
Sayı 24 (2010): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN ULUSAL MARŞLARININ SOSYO-KÜLTÜREL ve MÜZİKÂL AÇIDAN İNCELENMESİ / ANALISIS OF THE NATIONAL MARCHES OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES IN SOCIO - CULTURAL AND MUSICAL TERMS Öz   PDF
Serhat Yener, Hakan Duran
 
Sayı 35 (2015): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2015 Ayasofya I. Mahmud Kütüphanesi ve Geçirdiği Onarımlar Öz   PDF
Selman CAN -Esengül YILDIZ ALTUNBAŞ
 
Sayı 18 (2007): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ AYDIN’DAKİ OSMANLI DÖNEMİ NAMAZGÂHLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION ON NAMAZGAHS (PLACES OF PRAYER) OF THE OTTOMAN PERIOD IN AYDIN Öz   PDF
Mürerrem Kürüm
 
Sayı 4 (1998): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ AZ TANINAN BİR OSMANLI ESERİ: FATİH'DE ESAD EFENDİ MEDRESESİ Öz   PDF
Kadir Pektaş
 
Sayı 6 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ AZERBAYCAN DEKORATİF - TATBİKİ SANATINDA GOBELİN Öz   PDF
Ümbülbanu Hamidova
 
Sayı 11 (2003): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ AZERBAYCAN HALI SANATI TARİHİNE BİR BAKIŞ Öz   PDF
Valide Paşayeva
 
Sayı 6 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ AZERBAYCAN MAKAMLARINDAN OLAN SEGAH'IN TÜRK MÜZİĞİ İLE KARŞILAŞTIRMALI TAHLİLİ Öz   PDF
Yavuz Şen, Ülkü Sevim Şen
 
Sayı 18 (2007): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ AZERBAYCAN VE ANADOLU-TÜRK HALILARININ BENZER ÖZELLİKLERİ / SIMILAR FEATURES BETWEEN AZERBAIJANI AND ANATOLIAN TURKISH CARPETS / SIMILAR FEATURES BETWEEN AZERBAIJANI AND ANATOLIAN TURKISH CARPETS Öz   PDF
Bekir Deniz
 
Sayı 20 (2008): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ AZERBAYCAN-TÜRK KÜLTÜREL İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL ÖNCÜLLERİ / HISTORICAL PIONEERS OF AZERBAYCANI-TURKISH CULTURAL RELATIONS Öz   PDF
Guliyeva Nergiz
 
Sayı 2 (1995): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BAHR-I SİYAH EREĞLİSİ KÖMÜR HAVZASI VE ASAYİŞ (1918-1919) Öz   PDF
Günay Çağlar
 
Sayı 4 (1998): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BASKI RESMİN İLK ÖRNEĞİ MÜHÜRLERE PLASTİK BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
N. Ayça Albayraktar
 
Sayı 28 (2012): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BATILILAŞMA DÖNEMİ İSTANBUL MİMARİSİNDEN EKLEKTİK ÜSLUPTA BİR YAPI: GALATA RÜSUMAT (GÜMRÜK) BİNASI (ESKİ PAKET POSTANESİ) Öz   PDF
Ali Murat Aktemur
 
Sayı 31 (2013): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BAYBURT DAĞÇATI KÖYÜ CAMİİ VE ÇEŞMESİ / Bayburt Dağçatı Village Mosque and the Fountain Öz   PDF
Haldun Özkan
 
Sayı 32 (2014): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BAYBURT/AYDINTEPE GÜMÜŞDAMLA KÖYÜ CAMİİ VAAZ KÜRSÜSÜ / Gümüşdamla Village Mosque Pulpit of Bayburt/Aydıntepe Öz   PDF
Haldun Özkan
 
Sayı 30 (2013): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BAYBURT/AYDINTEPE YÜZEY ARAŞTIRMASI IŞIĞINDA BÖLGENİN ESKİÇAĞ TARİHİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / An Evaluation of the Ancient Historical Age of Bayburt/Aydıntepe in The Light of Surface Survey Öz   PDF
Süleyman Çiğdem
 
Sayı 35 (2015): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2015 "Beni 20 Yıl Sonra Anlayacaklar" Settar Behlulzade Öz   PDF
Terlan Mehdiyeva AZİZZADE
 
Sayı 6 (2006): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYA: Öz   PDF
Süleyman Tülücü
 
Sayı 25 (2010): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BİR BİREYE PORTRE ÇİZİMİ YAPTIRILARAK KAZANDIRILABİLECEK BİLGİ VE BECERİLER / TEACHABLE KNOWLEDGE AND SKILLS TO SIX YEARS OLD A MENTALLY EXCEPTİONAL CHILD WİTH TEACHING PORTRAIT DRAWING Öz   PDF
Bülent Salderay
 
Sayı 25 (2010): GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BİR MİNYATÜRDEN HAREKETLE ISFAHAN OKULU VE RIZA ABBASİ / STARTING FROM A MINIATURE THE ISFAHAN SCHOOL AND RIZA ABBASİ Öz   PDF
Hamit Arbaş
 
Toplam 360 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1300-9206